Haber

Ege’de “Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesindeki Tarihi Arnavut Yapıları” paneli yapıldı

Ege’de “Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesi’nde Tarihi Arnavutluk”

“Yapılar” paneli düzenlendi

Ege Üniversitesi uluslararasılaşma misyonu

doğrultusunda Türk Dünyasına yönelik farklı konularda bilimsel etkinlikler

düzenlemeye devam ediyor. Bu bağlamda Ege Üniversitesi (AB) Türk Dünyası

Araştırma Enstitüsü (TDAE) Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Bağlantılar Dairesi

Dalı’dan “Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesindeki Tarihi Arnavut Yapıları”

Konuyla ilgili bir panel düzenlendi. EU TDAE Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde

AB Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Banu Yücel, AB TDAE Direktörü Prof. Dr.

Nedim Macit, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. EU TDAE tarafından yönetilmektedir

Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasi İlişkiler Dairesi Başkanı

Prof. Dr. Vefa Kurban’ın ev sahipliği yaptığı panelde, AB Birgivi İlahiyat Fakültesi’nden Prof.

Öğr. Gör. Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban, Tarihçi Prof. Dr. Rizvan Huseynov

Konuşmacı olarak yer aldılar.

“Azerbaycan siyasi ve ekonomik açıdan büyük bir değişim yaşadı”

Panelin açılışında konuşan Prof. Dr. Banu Yücel, “Sevgili arkadaşlar,

Rektörümüz ve şahsım adına sizleri en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bilindiği gibi Kafkasya, Karadeniz ile Türkiye’nin hemen yanında yer almaktadır.

Hazar Denizi’nin ortasında Kafkas Dağları boyunca uzanan bir zincir

Stratejik coğrafya olarak bilinir. Çekici konumu nedeniyle

Tarih boyunca üzerinde farklı hesaplamaların yapıldığı Kafkasya, büyük bir coğrafyaya sahiptir.

Mücadelelerin yaşandığı bir kara modülü haline geldi. Tarih, dil, din ve

soğuk, etnik kümeler açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri.

Savaşı SSCB egemenliği altında geçiren Kafkasya’da, SSCB’nin dağılmasıyla birlikte

1991 yılında Güney Kafkasya’dan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan

bağımsızlıklarını ilan ettiler. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle Kafkasya’nın siyasi durumu

Etnik yapısındaki gelişmeler açısından bir dönüm noktasıydı. Özellikle

Rus hegemonyasından kurtuldu, bağımsızlığını yeniden kazandı ve

Kafkasya’nın parlayan yıldızı Azerbaycan uluslararası siyasete yön veriyor

“Oyuncu olarak var olmaya başladı” dedi.

Azerbaycan enerji nakil yollarının kesiştiği bir noktada

Bölge ülkeleri ile küresel güçler arasında ekonomik ve siyasi bir mücadele yaşanıyor.

Alanında bu noktaya ulaştığını belirten Prof. Dr. Yücel, “Soğuk Savaş Sonrası

Azerbaycan siyasi, ekonomik ve askeri açıdan büyük bir değişim yaşadı.

Bugün topraklarını işgalden temizleyerek toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Bu

Panelde kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın tarihi farklı bir perspektiften ele alınacak.

Panel konuşmacılarımız Azerbaycan’da bulunan Alban Alban hakkında sunumlar yapacaklar.

Bölgedeki yapıların etkilerini inceleyecek. Panelin verimli olmasını sağlamak ve

Katılımcılarımızın farklı bir akademik bakış açısı kazanmalarına katkıda bulunmak

“Umarım bunu sağlayacaktır” dedi.

“Enstitü Olarak Türk Dünyasının Her Konusunu Önemsiyoruz”

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nadi Macit, “Türk Dünyası Araştırmaları

Enstitü olarak Türk Dünyasının her sorunuyla ilgileniyoruz. bilimsel ilkeler

Bazında tartışıp paylaşmak istiyoruz. ‘Tarihi Arnavut Binaları’

Onu açmak gerekiyor. Çünkü bu konu hassas ve değerli bir konu.

Arnavutlar ilk Hıristiyan topluluklardan biridir. 26 uzunluktan oluşan bu topluluk

Bünyesine İskitlerin de dahil olduğu bilinmektedir. Farklı çağlarda merkez

güçlerle işbirliği yaparak Albanlar üzerinde baskı kurmak ve ardından

Ermeni toplumunu temsil etme ve tarihi eserlerini dönüştürme girişimleri

Dini temalar içsel ve dışsal olduğundan üzerinde durulması gereken bir konudur.

bağlamından koparılarak siyasi-stratejik amaçlarla kullanılmasının eleştirilmesi

Dini eleştiri olarak algılanıyor ve istismar ediliyor. Bazı dini temalar

Tarihin her döneminde stratejik saldırılar yapılmaya çalışıldı.

Bugün hala yapılmaktadır. Bir toplumun dini inançları bile o topluma aykırı olabilir.

Hatta kullanılıyor. Bu konuya bağlı olarak Arnavutlar ve Arnavut yapıları

Tarihsel durumu çarpıtarak Ermeni dünya görüşünün ve siyasetinin aracı haline getiriyor.

bunu yapma girişimini eleştirmek, tarihsel gerçeği, Hıristiyanlığı veya

Bu Ermenilere hakaret etmek değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laiktir, demokratiktir

devlettir. Her inanca ve ibadete saygı duyar. Fikri ve ahlaki laikliğin gereği olarak

Bu. Eğer inanç ve ibadet, siyasi ve stratejik atılımların eşiği ve kaldıracı ise,

İnsanların canını, malını yok etme yoluna gidilirse bunun bir faydası olmaz.

Bunu söylemek din ahlakının gereğidir. Böyle bir oluşuma eleştiri getirmek bilimsel bir davranıştır.

“Bir değerlendirme yapmak lazım” dedi.

Moderatör Prof. Dr. Vefa Kurban ise “Ermeni İşgali Öncesi ve Sonrası Şuşa

‘Sonra’ isimli bir projeyle yola çıktılar ve bu proje başka bir projeye yol açtı.

Bunun çığır açıcı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kurban, projeyle Şuşa şehrinin tarihi yapılarını ortaya çıkarıyor

bölgenin kültürünü, sosyo-ekonomik ve politik yapısını incelemek

Bölgede yapılacak araştırma ve onarım çalışmalarının yapılması

Daha önce son durumun tespitinin amaçlandığını belirttikten sonra

hem Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içerisinde hem de bugünkü Ermenistan sınırları içerisinde

Cumhuriyetin bulunduğu topraklarda, yani Batı Azerbaycan topraklarında çok sayıda

Arnavut yapılarının çok olduğunun altını çizdi.

“Arnavutluk devleti tarih boyunca bağımsız ve farklı bir devlet olmuştur.”

Panelde sunum yapan Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban, “Güney

Kafkasya tarih boyunca çeşitli siyasi çabalara sahne olan bir bölgedir.

Hıristiyanlık ve İslam’dan önce bölgede Yahudilik, paganizm ve Zerdüştlük

İnançlarının var olduğunu biliyoruz. Hıristiyanlık ilk kez bu bölgede kurulmuştur.

19. yüzyıldan itibaren yayılmaya başlayan bir dindir. Ermeniler, Arnavutlar ve

Havariler zamanından beri Hıristiyanlığın Gürcüler arasında yayıldığı yer burasıdır.

Milletler tarafından kabul edilmektedir. Bölgede Yahudilik, burada Hıristiyanlık

gelişimi üzerinde değerli bir etkiye sahiptir. Özellikle Ermeniler ve Gürcüler

Nuh peygamberin soyunu temel alıyorlar. 4. yüzyıl

19. yüzyılın başında Milano Fermanı ile Roma İmparatorluğu’nda Hıristiyanlığa izin verildi.

Bu bölgeyi terk etmek bu bölgeyi de etkiledi ve çok geçmeden Ermeniler ve Arnavutlar da etkilendi.

Hıristiyanlığı resmi dinleri olarak belirlediler. Ancak Kadıköy Konseyi

Daha sonra yapılan monofizit-diofizit ayrımında Arnavutların çoğunluğu diofizitti.

Ermeniler monofizit inancına bağlı kaldılar. Pek çok kişi tarafından tarih

Her ne kadar bilinmese de Arnavut devletinin tarihi bölgenin Arap bölgesi olan M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanıyor.

Güney Kafkasya, 8. yüzyılın başlarına kadar bugünkü egemenliği altına girene kadar

Azerbaycan kendi topraklarının kontrolünü eline almış bir devlettir. Arnavut Kilisesi veya

Kafkas Arnavut Kilisesi de MS 4. yüzyıldan beri bu bölgede varlığını sürdürüyor.

gösterdi. Ancak Hıristiyan Arnavutlar özellikle İslam halifeliğini desteklediler.

Bölgedeki Ermeniler 8. yüzyıldan itibaren burayı Gregoryenleştirmeye çalıştılar.

Daha sonra Rus Çarlığı döneminde Ermeni Kilisesi yeniden hakimiyet altına alındı.

çabalara maruz kalmıştır. Her dönem Karabağ bölgesini kapsamaktadır.

Arnavutluk, Ermenilerin gözünde her zaman büyük Ermenistan hayalinin bir parçası olmuştur.

Ermeni Kilisesi ve devleti işgal öncesi ve sırasında mevcut olduğundan,

özellikle Karabağ’daki Arnavut yapıları ve hatta bölgedeki tüm kültürel miraslar.

Kendine mal etmeye yönelik bir propaganda yürütüyor. Ancak Arnavutluk devleti

Arnavut Kilisesi tarih boyunca bağımsız ve farklı bir devlet olduğu gibi aynı zamanda bir Ermeni kilisesidir.

Kiliseden önce kurulmuş olup kendine has inanç ve uygulamaları vardır.

“Burası kilise” dedi.

“Gandzasar Manastırı yüzyıllardır Arnavut patriklerinin merkezi olmuştur”

Kafkasya Tarih Merkezi Lideri Azerbaycan’dan Prof. Dr.Rızvan

Hüseyinov, Azerbaycan’ın Doğu Zengezur bölgesindeki Arnavutluk’tandır.

Gandzasar (Gencesar) Manastırı’nın bazı epigrafik yazıtları üzerine bilimsel bir çalışma

çalışmanın ilk sonuçları hakkında bir sunum yaptı. Profesör Doktor.

Rizvan Huseynov, Gandzasar Manastırı yüzyıllar boyunca Arnavut patriklerinin eviydi.

19. yüzyılın başında Çarlık Rusya’sının merkezi olduğunu vurgulayan

Kafkasya’ya gelişinden sonra Bağımsız Arnavut Kilisesi kapatıldı ve yıkıldı.

Varlığı, el yazmaları ve cemaati Eçmiadzin Ermeni Kilisesi’ne atfedilmektedir.

Transfer edildiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Huseynov, “Gandzasar Manastırı’nın birçok

onarılıp değiştirilmiş ve bu nedenle epigrafik yazıtlar

Çoğu tahrip edilmiş veya değiştirilmiştir. Kafkasya Tarihi Merkezi,

Gandzasar’ın bazı epigrafik yazıtlarının önceki ve şimdiki durumu

karşılaştırmalı bir analiz gerçekleştirdi ve araştırma sonuçlarını sundu

yapıldı. Orta Çağ’da monofizitizmi kabul eden Türkler tarafından yaratılmıştır.

Türk mirası ve epigrafisine ait geniş bir katman keşfedildi. Bu Türkler,

Karabağ’da Alban Haçen Prensliği’nin temellerini attı ve Gandzasar’ı kurdu.

Manevi bir merkezleri vardı. Gandzasar, Alban uzun yıllardır

Patrik makamının bulunduğu yerdir. Analiz bir dizi arşiv materyali kullanılarak gerçekleştirildi ve

Yabancı yazarların eserlerinin incelenmesi esas alınarak gerçekleştirildi. Alban

“Bu Gandzasar Patrikhanesi’nin tarihine kısa bir giriştir” dedi.

Panel sonunda günün anısına Prof. Dr. Banu Yücel katılımcılara seslendi.

“Teşekkür Plaketi” ve hediye verdi.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort